Vidareutbildning
EXISTENTIELL VÄGLEDNING
– filosofi, människosyn och samtalsmetodik
Kursstart 3-4 oktober 2022

Livet ställer frågor – om relationer och livets mening, om jobbet och om döden. Och i den existentiella samtalen kan vi utforska både vardagens dilemman och livets djupaste frågor.

Komplettera din nuvarande praktik med en utbildning i existentiell filosofi, människosyn och samtalsmetodik.
Nio kursdagar, övningsklienter och handledning.


EN VIDAREUTBILDNING
I SAMARBETE MED
GESTALTAKADMIN


De existentiella filosoferna har en huvudfråga: Vad är det att vara människa? Och sedan mitten av 1800-talet har de vänt och vridit på frågan utan att komma överens. Den ena tror att det är friheten som definierar människan, den andra att det är döden, den tredje menar att om det är något som är avgörande så är det att vi lever i relation – till oss själva, andra och världen omkring oss.

Filosoferna är oense, och just därför är den existentiella filosofin en så rik källa att ösa ur för den som vill utforska sig själv och sitt eget liv. Människan, sa filosofen Gabriel Marcel, är inte ett problem, hon är en rörelse, en process, som ingen annan än hon själv kan förstå.

FRIHET, VAL, RELATIONER, DÖDEN & MENINGEN
– läs mer om de existentiella livsfrågorna

DE EXISTENTIELLA SAMTALENS PRAKTIK
Existentiell vägledning är ett ömsesidigt möte mellan två människor där den ena är i fokus. Vissa talar om klienten, andra om konfidenten och några om gästen. Metoden är filosofisk och vägledaren (terapeuten, coachen) försöker avstå från att luta sig mot teorier och tekniker. Istället utforskar gästen förutsättningslöst själv sin situation, sina förställningar, sina relationer och om hen vill – mänsklighetens stora frågor. Samtalspartnern bidrar genom att lyssna, fråga, relatera och inte minst genom att erbjuda filosofiska metoder och perspektiv. Eller som Gabriel Marcel säger: “Vi rör oss från liv till filosofi och tillbaka till liv.

Den existentiella filosofin utvecklades redan från i samarbete mellan psykiatriker, psykologer och filosofer. Redan från början kopplade den danske föregångaren Søren Kierkegaard ihop sitt eget liv med sin filosofi och utarbetade långt före Freud en egen metod för att få djup kontakt med sitt inre – han kallade den för innerlighet. Och idag är den existentiella psykologin en rik flora av teorier och praktiker som samsas trots olika inriktningar.

UTBILDNINGEN
Den här utbildningen kommer att ge dig en introduktion till den existentiella filosofin, psykologin, människosynen, samtalsmetodiken och erfarenhet av vägledningens praktik. Efter avslutad utbildning kommer du att kunna föra existentiella samtal inspirerade av filosofi där perspektivet kan växla mellan vad det är att vara människa i synnerhet (jag och mitt liv) och i allmänhet (mänsklighetens perspektiv).
Du behöver inte ha några förkunskaper i filosofi, men utbildning och/eller erfarenhet av att sitta i samtal.
Utbildningen är på nio dagar och du kan se den som ett komplement till den praktik du utövar idag oavsett om du är psykolog, läkare, lärare, socionom, präst, diakon, konsult, coach eller jobbar med HR eller som ledare.
Länk till utbildningen på Gestaltakademins hemsida.

DATUM
3-4 oktober Existentiell filosofi och människosyn
7-8 november Existentiell filosofi och människosyn, forts.
5-6 december Existentiell samtalsmetodik och praktik


Start övningsklienter


16 januari Handledning och fördjupning
13 februari Handledning och fördjupning
13 mars Examen och inspiration

UTBILDNINGENS INNEHÅLL
Under utbildningen kommer du få en grundläggande orientering  i existentiell filosofi, existentiell människosyn och existentiell samtalsmetodik.
• I den första delen av utbildningen praktiserar du dina nya kunskaper på dig själv och ditt eget liv.
• I den andra delen introduceras metodiken och hur den kan integreras i din nuvarande praktik.
• I den tredje och avslutande delen prövar du dina nya kunskaper tillsammans med två övningsklienter under handledning.

Du kommer att skriva två texter under utbildningen. Den ena utifrån det existentiella perspektivet i relation till dig själv och den andra utifrån din roll som existentiell samtalsledare/vägledare.

Ur innehållet:
• Existentiell människosyn.
• Filosofins historia, introduktion.
• Existentiell filosofi.
• Existentiell psykologi.
• Existentiellt perspektiv som komplement. Att jobba integrativt.
• Fenomenologisk samtalsmetodik.
• Praktik, 2 klienter.
• Handledning.
• Litteraturstudier.

ANTAL DELTAGARE
Max 12

FÖRKUNSKAPER
Du som söker ska vara utbildad i eller ha yrkeserfarenhet av att hålla i samtal.

KOSTNAD
19 500 kr + moms

ANMÄLAN senast 20 september
info@gestaltakademin.se

LÄS MER på Gestaltakademins hemsida.

INFO
Hör gärna av dig om du vill veta mer.
Ann Lagerström,
070 5562556,
info@talaomlivet.nu

ANN LAGERSTRÖM

ANN LAGERSTRÖM

Kursledare

Fil. mag i praktisk kunskap, existentiell samtalsledare, vägledare, filosofisk praktiker, senior ledarskapskonsult, författare, föreläsare.

CINA FRIBERG FRANK

CINA FRIBERG FRANK

Handledare, föreläsare

Gestaltterapeut, existentiell samtalsledare och vägledare, somatic experiencing practitioner, handledare.

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.