UTBILDNING | EXISTENTIELLA SAMTAL MED INDIVIDER
– filosofi, människosyn och samtalsmetodik för dig som har samtalet som yrke
Start 13–14 feb 2023, EN PLATS KVAR

Livet ställer frågor – om relationer och jobbet, men också om döden och livets mening. I den existentiella samtalen kan vi utforska både vardagens dilemman och livets djupaste frågor.

Komplettera din nuvarande praktik – som terapeut, ledarskapskonsult, sjukvårdspersonal, socionom, coach, diakon – med en utbildning i existentiella samtal – filosofi, människosyn och samtalsmetodik.
Nio kursdagar, övningsklienter och handledning.


EN VIDAREUTBILDNING
I SAMARBETE MED
GESTALTAKADEMIN


De existentiella filosoferna har en huvudfråga: Vad är det att vara människa? Och sedan mitten av 1800-talet har de vänt och vridit på frågan utan att komma överens. Den ena tror att det är friheten som definierar människan, den andra att det är döden, den tredje menar att om det är något som är avgörande så är det att vi lever i relation – till oss själva, andra och världen omkring oss.

Filosoferna är oense, och just därför är den existentiella filosofin en så rik källa att ösa ur för den som vill utforska sig själv och sitt eget liv. Människan, sa filosofen Gabriel Marcel, är inte ett problem, hon är en rörelse, en process, som ingen annan än hon själv kan förstå.

FRIHET, VAL, RELATIONER, DÖDEN & MENINGEN
– läs mer om de existentiella livsfrågorna

DE EXISTENTIELLA SAMTALENS PRAKTIK
Existentiella samtal är ett ömsesidigt möte mellan två människor där den ena är i fokus. Metoden är filosofisk och undviker fasta teorier och tekniker. Istället utforskar den som deltar i samtalet förutsättningslöst själv sin situation, sina förställningar, sina relationer och om hen vill – mänsklighetens stora frågor. Samtalspartnern bidrar genom att lyssna, fråga, relatera och inte minst genom att erbjuda filosofiska perspektiv. Eller som Gabriel Marcel säger: “Vi rör oss från liv till filosofi och tillbaka till liv.

Den existentiella filosofin utvecklades redan från i samarbete mellan psykiatriker, psykologer och filosofer. Redan från början kopplade den danske föregångaren Søren Kierkegaard ihop sitt eget liv med sin filosofi och utarbetade långt före Freud en egen metod för att få djup kontakt med sitt inre – han kallade den för innerlighet. Och idag är den existentiella psykologin en rik flora av teorier och praktiker som samsas trots olika inriktningar.

UTBILDNINGEN PASSAR DIG …
… som idag arbetar med samtal med människor. Du kanske är psykoterapeut, psykolog eller terapeut som vill komplettera din nuvarande praktik med ett existentiellt perspektiv. Du kanske arbetar som ledarskapskonsult, coach, diakon eller i vården. Eller också är du ledare som vill utveckla dina samtal med medarbetare, eller arbetar på en skola och samtalar med elever. Eller något annat yrke där samtalet är väsentligt.

VI ANPASSAR ÖVNINGSKLIENTER OCH HANDLEDARE
Du kommer att ha två övningsklienter under utbildningen. De kan antingen redan ingå i din praktik, eller vara oberoende av den. Du får handledning utifrån din kompetens.

UTBILDNINGEN
Den här utbildningen kommer att ge dig en introduktion till den existentiella filosofin, psykologin, människosynen, samtalsmetodiken och erfarenhet av vägledningens praktik. Efter avslutad utbildning kommer du att kunna föra existentiella samtal inspirerade av filosofi där perspektivet kan växla mellan vad det är att vara människa i synnerhet (jag och mitt liv) och i allmänhet (det filosofiska mänskliga perspektivet).
Du behöver inte ha några förkunskaper i filosofi, men utbildning och/eller erfarenhet av att sitta i samtal.
Utbildningen är på nio dagar och du kan se den som ett komplement till den praktik du utövar idag oavsett om du är psykolog, läkare, lärare, socionom, präst, diakon, konsult, coach eller jobbar med HR eller som ledare.
Länk till utbildningen på Gestaltakademins hemsida.

DATUM våren 2023
13–14 februar Existentiell filosofi och människosyn
13–14 mars Existentiell filosofi och människosyn, forts.
17–18 april Existentiell samtalsmetodik och praktik


Start 2 övningsklienter som du träffar fem gånger.


Handledning och fördjupning
15 maj Handledning och fördjupning
5 juni Examen.

UTBILDNINGENS INNEHÅLL
Under utbildningen kommer du få en grundläggande orientering  i existentiell filosofi, existentiell människosyn och existentiell samtalsmetodik.
• I den första delen av utbildningen praktiserar du dina nya kunskaper på dig själv och ditt eget liv.
• I den andra delen introduceras metodiken och hur den kan integreras i din nuvarande praktik.
• I den tredje och avslutande delen prövar du dina nya kunskaper tillsammans med två övningsklienter under handledning.

Du kommer att skriva två texter under utbildningen. Den ena utifrån det existentiella perspektivet i relation till dig själv och den andra utifrån din roll som existentiell samtalsledare/vägledare.

Ur innehållet:
• Existentiell människosyn.
• Filosofins historia, introduktion.
• Existentiell filosofi.
• Existentiell psykologi.
• Existentiellt perspektiv som komplement. Att jobba integrativt.
• Fenomenologisk samtalsmetodik.
• Praktik, 2 klienter.
• Handledning.
• Litteraturstudier.

ANTAL DELTAGARE
Max 12

FÖRKUNSKAPER
Du som söker ska vara utbildad i eller ha yrkeserfarenhet av att hålla i samtal.

KOSTNAD
19 500 kr + moms

ANMÄLAN senast 1 februari 2023
info@gestaltakademin.se

LÄS MER på Gestaltakademins hemsida.

INFO
Hör gärna av dig om du vill veta mer.
Ann Lagerström,
070 5562556,
info@talaomlivet.nu

ANN LAGERSTRÖM

ANN LAGERSTRÖM

Kursledare

Fil. mag i praktisk kunskap, existentiell samtalsledare, vägledare, filosofisk praktiker, senior ledarskapskonsult, författare, föreläsare.

CINA FRIBERG FRANK

CINA FRIBERG FRANK

Handledare, föreläsare

Gestaltterapeut, existentiell samtalsledare och vägledare, somatic experiencing practitioner, handledare.

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.