EXISTENTIELLA LÄNKAR

EXISTENTIELLA PSYKOTERAPEUTER

Martin Adams, existentiell psykoterapeut, Storbritannien.
Tillhör den engelska skolan och samarbetar nära med Emmy van Deurzen.

Mick Cooper, existentiell humanistisk psykolog, forskare, Storbritannien.
Arbetar utifrån ett integration synsätt men med det existentiella förhållningssättet i grunden.

Emmy van Deurzen, ledande existentiell psykoterapeut i Europa, Storbritanninen.En filosofiskt inspirerad psykoterapi som kallas den engelska skolan. Grundad av Emmy.

Bo Jacosen, existentiell psykolog, professor, Danmark.
Har ett existentiellt förhållningssätt inspirerad av många olika skolor.

Alfried Längle, existentiell psykoterapeut och coach, Österrike.
Arbetar utifrån Existentiell analys, samarbetat med Viktor Frankl.
• Längle om vad han menar med ett inre JA!.

Kirk Schneider,psykoterapeut, USA.
En av de ledande företrädarna för den  existentiella humanistiska grenen.

Ernesto Spinelli, existentiell psykolog, psykoterapuet och coach, Storbritannien.
Arbetar utifrån Existentiell analys med en egen tolkning av människans vara i världen.

Dan Stiwne, existentiell psykolog, docent, Sverige.
Arbetar utifrån den engelska skolan, utbildad av Emmy van Deurzen.

Alison Strasser, existentiell psykoterapeut och coach, Australien.
Utbildad i den engelska skolan, utvecklat sin egen metod The Wheel of Existential practice.

Paul Wong
, Meaning-Centered Counseling and Therapy, Kanada.
Har en egen skola som är en blandning av existentiell filosofi och positiv psykologi med inriktning på mening. Inspirerad av Viktor Frankl.

Irvin Yalom tongivande psykiater och existentiell psykoterapeut som skrivit många böcker och som lägger stor vikt vid döden som utgångspunkt i psykoterapi. Bor i Paolo Alto i USA.

EXISTENTIELLA COACHER

Anders Dreaby, Danmark., arbetar både praktiskt och akademiskt med existentiell psykoterapi och coaching.

Alfries Längle, Österrike,   Alfried har skapat Existentiell Analys och var medarbetare till Viktor Frankl. Han har återkommande kurser i existentiell coaching i Europa på tyska.

Sascha Smith, England, arbetar som existentiell coach och undervisar på Masterprogrammet i existentiell coaching på NSCP.

Ernesto Spinelli, England, en av de stora inom det existentiella fältet, har länge arbetat med existentiell coaching.

Alison Strasser, Australien, existentiell psykoterapeut och coach.

ORGANISATIONER

Filosofisk Praxis
En förening för filosofer och intresserade som vill utveckla filosofiska samtal i samhället. Har kurser och många internationella kontakter.

GLE, Internationale Gesellschaft für Logotherapie und Existenzanalyse
Organisation med säte i Wien som organiserar utövare av logoterapi och existensanalys.

International Network on Personal Meaning
INPM är ett nätverk startat av Paul Wong för att förvalta Victor Frankls tankar om mening. Här finns en del material om mening och positiv psykologi.

SEA The society for existential analysis
Internationell organisation för existentiell terapi och psykoterapi.

SEPT, Sällskapet för existentiell psykoterapi.
En svensk förening som främst verkar för att utveckla utbildningar med exitstentiell inriktning.

World Confederation for Existential Therapy
International organisation för existentiell psykoterapi, terapi och coaching. Representerade är många olika grenar av existentiella samtalsformer.

Här en lång lista på över 140 organisationer och utbildare världen över.

EXISTENTIELLT PÅ FACEBOOK

Existentiell coaching, internationell öppen grupp. Språk Engelska.

KURER PÅ NÄTET

Existential Wellbeing Counselling: A Person-centered Experiential Approach.
Gratis akademisk utbildning  på nätet i existentiell vägledning enligt metoden Person-centered Experiential Approach. University of Leuven, Belgien.

Kurser i filosofi – flera hundra gratis kurser från universitet världen över. Open Culture är överhuvudtaget en djup källa att ösa ur oavsett vad du är intresserad av.

UTBILDNINGAR INSTITUT

Existentiellt Forum Samtal, handledning och utbildningar både för professionella och enskilda med utgångspunkt från det existentiella perspektivet. 

insikt.nu Jan Aronsson är leg. existentiell psykoterapeut och erbjuder kurser i filosof för bland andra coacher, konsulter och psykoterapeuter.

SEPT:s Akademi, utbildningar i existentiell filosofi och psykologi, vidareutbildning för psykologer och psykoterapeuter, Sverige.

AKADEMISKA UTBILDNINGAR

Ersta Sköndals högskola Grundläggadne utbildning i existentiell vägledning., 7,5 hp.

Mälardalens högskola, i Västerås: Existentiell vägledning, 30 hp på halvtid.

Södertörns högskola, Flemingsberg, Stockholm, Det existentiella samtalet, 30 p på halvtid.

INTERNTATIONELLA UTBILDNINGAR

Filosofisk vägledning och kreativitet, Danmark
Aalborg universitet har på sitt Wonderlab en trestegsutbildning i existentiell vägledning för professionella med fokus på organisation och utveckling av olika yrkesgrupper.

New School of Psychotherapy and Counseling, London
Emmy van Deurzens, institut. Har kortkurser, konferenser och utbildningar i existentiell psykoterapi och coachning upp till masternivå.

Regents University, London
Här kan du bland annat gå Advanced Diploma Existential Psychotherapy.

Centre of Existential Practice, Melbourne, Australien
Alison Strassers institut där man bland annat kan utbilda sig  i Wheel of Existential Practice som är den metod som Alison Strasser tagit fram.

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.