TALAOMLIVET | vidareutbildning för coacher och ledare
Vad är det att vara människa?
Existentiell filosofi i praktiken
Start 7-8 februari 2022


• En introduktion till existentiell filosofi och coaching för dig som arbetar med människor.
• Sex dagar. Liten grupp.
• Föreläsningar, workshops och möjlighet att pröva den existentiella filosofin i praktiken.
• Existentiell samtalsmetodik och praktisk tillämpning.


Vad är det att vara människa?
Hur ska jag leva?
Vad är meningen?

De här frågorna har ställs i tusentals år och är idag aktuellare än någonsin. Privat för oss alla, och professionellt för alla er som arbetar med människor, inte minst nu i covidtider.

Inom filosofin är det framförallt de existentiella filosoferna som sedan antiken funderat över vad det innbär att vara en individ, vilken frihet vi kan tänkas ha, hur vi ska få fatt i vår vilja och på samma gång leva tillsammans med andra. Och så har de förstås funderat över de allra viktigaste frågorna – som om det finns någon mening i livet och hur vi ska förhålla oss till att vi och våra närmaste en dag ska dö.

HUR KAN DET EXISTENTIELLA PERSPEKTIVET BIDRA TILL DIN PRAKTIK?
De existentiella frågorna har inte några slutgiltiga svar, inga rätt eller fel, utan måste utforskas av var och en av oss – coacher som klienter. Men med hjälp av det existentiella perspektivet så kan vi vidga vår syn, upptäcka våra föreställningar och med hjälp av inspiration från filosoferna få tillgång till fler alternativa svar och livslösningar.

Efter utbildningen kan du, om klienten eller medarbetaren vill, introducera det existentiella perspektivet och föra enkla filosofiska samtal kring grundläggande livsfrågor – om val, frihet, relationer, döden och meningen.

SEX DAGAR 
Under de här sex dagarna får du en introduktion till den existentiella filosofin, den existentiella människosynen och de grundläggande existentiella frågorna. Du får också möjlighet att pröva dina kunskaper på dig själv och en introduktion till den existentiella samtalsmetodiken

TEMAN
Tillfälle 1 | 7-8 februari
Vad är det att vara människa? Introduktion till existentiell filosofi och människosyn.
Du behöver inte ha några förkunskaper

Tillfälle 2 |7-8 mars
Vad är det att leva? Existentiell filosofi till vardags.
Existentiell samtalsmetodik.

Tillfälle 3 | 4-5 april
Individ, medarbetare, ledare och företag – det existentiella perspektivets praktik.


KURSLEDARE
Ann Lagerström

Fil. mag. i praktiskt kunskap, existentiell samtalsledare för grupper och individer, filosofisk praktiker, existentiell coach, vägledare och senior ledarskapskonsult. Författare till flera böcker om existentiell filosofi och psykologi, bland annat en om existentiell coaching. Studerat existentiell filosofi och psykologi, och filosofihistoria på Södertörns högskola och hos SEPT, Sällskapet för Existentiell psykologi och psykoterapi.

Jag har utvecklat den existentiella smatalsmetoden TALAOMLIVET – och tillsammans med kollegor introducerat och utvecklat existentiell coaching i Sverige. 

FAKTA

VAD 
Kurs i existentiell filosofi och människosyn för coacher, HR eller ledare med personalansvar.

HUR

Grunden för det existentiella perspektivet är inte bara kunskapsförmedling utan framför allt reflektion och utforskande. Filosofernas tankar är inspiration, men som du redan läst är frågorna de tagit sig an inte slutgiltigt besvarade utan utforskas dagligen av var och en av oss i våra tankar och känslor och genom vårt sätt att leva. Därför kommer du förutom föreläsningar och samtal också få utforska de existentiella frågorna i relation till ditt eget liv och din praktik.

VAD HAR DU MED DIG
Efter de här dagarna har du fått en första introduktion till existentiell filosofi och coaching. Och du kommer att kunna komplettera din nuvarande praktik med ett enkelt existentiellt perspektiv.

VAR
Rödabergen, Rödabergsgatasn 3, 113 33 Stockholm

DELTAGARE
Gruppen kommer att vara liten, max 8 personer + kursledare.

KOMPETENSKRAV
Du som deltar ska antingen vara utbildad coach med praktisk erfarenhet, arbeta på en HR-avdelning eller ha varit eller är ledare med personalansvar och van vid att samtala och coacha medarbetare.

KOSTNAD
18 000 kr + moms.

VAR
Rödabergen, Rödabergsgatasn 3, 113 33 Stockholm

INFORMATION

ann@talaomlivet.nu

070 5562556

ANMÄL DIG HÄR


Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.