LÅT OSS TALA OM LIVET
– utdrag ur en kommande bok

”Filosofi är ett annat slags tänkande,
ett tänkande som genom sitt vetande påminner mig, väcker mig,
tar mig till mig själv, förändrar mig.”

Karl Japsers, filosof

Det är mörkt och vinterkallt ute och det ångar lite om deltagarna när de kommer ner för trappan i lokalen i Rödabergen i Stockholm. Det har aldrig träffats förr och stämningen är lite avvaktande. Snart har de fått en bok att skriva i, en kopp med något varmt att dricka och jag hör att de börjar småprata där i de rostfärgade mjuka sofforna inne i Rödarummet.
Varje gång som en ny grupp träffas fylls jag av en speciell stilla glädje. Här åtta människor, åtta främlingar, med olika liv, olika bakgrund, olika utbildningsnivåer och ekonomisk situation. Alla beredda att dela med sig av sina tankar och idéer, lyssna på varandra, sätta sina föreställningar på spel och tillsammans utforska de existentiella frågorna. Under de närmaste veckorna kommer de att med allvar och en hel del skratt fundera över sådant som de kanske inte talat med någon annan om förut. Med tiden kommer deltagarna bli öppnare, gruppen tryggare och våra samtal vidare och djupare.

Det finns många olika former av samtal, men de existentiella samtalen har sin grund i den existentiella filosofin, som i sig är en egen gren av det filosofiska trädet. Rötterna sträcker sig ner till antiken, men med modernt avstamp under 1800-talet. Existentiella tänkare ägnar sig åt många olika frågeställningar, men hos de flesta finns i botten den allra mest grundläggande: Vad är det att vara människa? Och med följdfrågorna: Hur kan jag leva mitt liv? Varför ska jag dö? Och vad är meningen?

Deltagare som vill tala om livet
Det gemensamma för dem som deltar i de existentiella samtalen är att de tampas eller lockas av de stora livsfrågorna och vill vrida och vända på dem. Vissa är allmänt intresserade, andra har en särskild fråga som de inte kommer till rätta med och några söker efter inspiration eller längtar efter att åter förundras över vår komplexa tillvaro. Men de flesta säger ungefär samma sak: Tänk att få möjlighet att tala på det här sättet med helt okända människor.

Utbilda dig till existentiell samtalsledare
Den här texten ingår i kursmaterialet till kursen Existentiell samtalsledare, som är är en inbjudan till dig att starta samtal om livet. Privat med dina närmaste, med din familj, arbetskamrater, vänner eller okända på bussen. Och professionellt – i grupper på arbetsplatser, församlingar, institutioner och föreningar. Inom skolan, vården och kyrkor, moskéer, synagogor och tempel.
Du kommer inte få instruktioner som du ska följas till punkt och pricka, det skulle stå i strid med hela det existentiella perspektivet. Tvärtom. Ett samtal blir till i stunden, i det direkta mötet mellan två eller flera människor som är beredda att tala, lyssna, beröras och tillsammans vidga sin syn på vad det är att vara människa. Det som filosofen Jonna Bornemark kallar: ”Att odla det som öppnar världen.” Metoden som du får lära dig har jag prövat mig fram till och kombinerat med mina studier i existentiell filosofi och psykologi. Använd den som en bas, eller bara som inspiration och utforma sedan din egen praktik. De här samtalen är inspirerade av de existentiella filosoferna, men har sina rötter i det djupast mänskliga – det vi alla har erfarenheter och kunskaper om.

Till skillnad mot många andra möten mellan människor är målet för de existentiella samtalen att vi inte ska komma överens. Tvärtom – vi gör allt för att inte tänka lika. Det där, som jag är noga med att påpeka innan vi sätter igång, burkar förvåna och glädja deltagarna. Inte enas, inte övertyga, inte debattera? Nej, säger jag, ju mer olika vi tänker desto roligare har vi. Ju fler olika synpunkter på det tema vi brottas med desto mer mångfasetterad blir kvällens samtal och desto fler dimensioner av begrepp som kärlek, ansvar, hopp, frihet, döden och mening får vi med oss när kvällen är slut.
Att ta emot varandra som oliktänkande
Nu på senare tid har jag alltmer insett att det är inte filosofin som är det viktigaste i de existentiella samtalen, inte heller de teman vi utforskar utan det är filosoferandet. Det där att deltagarna får syn på vad de egentligen tror och tänker, att de vågar sätta det på spel, vidga sin syn, ibland fördjupa den, ibland förändra den. Och framförallt att de tränar sig i, och ofta efter en tid njuter av, att ta emot varandra som oliktänkande.

Under kursen kommer du att få en introduktion till den existentiella filosofin och till några centrala existentiella frågor. Jag kommer att presentera den metod som jag själv använder och som kan varieras från små grupper till upp till 100 personer och i olika sammanhang. Du kommer att få en förståelse för vad det är att filosofera och hur olika man kan se på kunskap och förstås också vad det innebär att vara samtalsledare. Och så blir det en ordentlig genomgång av den existentiella samtalsmetodiken vars mål är att bidra till att deltagarna kan öppna sig både för sin egen inre värld och för andra, det som jag brukar kalla att tänka själv tillsammans med andra.

I övningsgrupperna, som du kommer att ha efter ungefär halva kursen, uppmanas du att följa talaomlivet-metoden. Sedan, när du börjar med egna grupper, är det din tur hitta ditt eget sätt att samtala eller utveckla en samtalsmetodik tillsammans med din människohop.

Ann Lagerström, juli 2022.

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.