TALAOMLIVET | grupper
Utbilda dig till existentiell samtalsledare
Start 8 april 2021

SNABBFAKTA
VAD
Utbildning till existentiell samtalsledare.
NÄR
Start 8 april 2021.
OMFATTNING
9 heldagar + övningsgrupp vid tre tillfällen.
HUR
Förhoppningsvis irl. Reservplan – teori på zoom för att senare under våren kunna genomföra de gemensamma samtalen och övningsgrupperna irl.
VAR
Rödabergen, Rödabergsgatan 3s, 113 333 Stockholm
KOSTNAD
24 000 kr + moms.

Vad är det att vara människa?
Vad är meningen?
Och hur kan vi tala om döden?
Det finns många existentiella frågor, men ont om möjligheter att tala om dem. Det här är en vidareutbildning för dig som vill leda existentiella samtalsgrupper i egen regi, offentliga miljöer eller på din arbetsplats.

En existentiell samtalsgrupp är ett metod där deltagarna tillsammans utforskar existentiella frågor med inspiration av existentiell filosofi. Ämnena kan vara förutbestämda, eller väljas av gruppen. Metoden är utforskande och öppen, deltagarna söker inte efter ett enhetligt svar utan prövar många olika sätt att se, många sätt att tänka, utan något krav på att komma överens. De tänker själva tillsammans med andra och kommer därifrån med en bredare syn på vad det är att leva som människa.

Som samtalsledare hjälper du gruppen att hitta öppenhet inför livsfrågorna och ett sätt att samtala med djup respekt för vars och ens utforskande. Och så inspirerar de med hjälp av exempel från filosofin.

Den existentiella filosofin är en bra utgångspunkt för den här formen av samtal. Både därför att det är den gren av filosofin som specialiserat sig på frågan om människans existens och för att filosoferna är så uppfriskande oense. Här finns ateister och mystiker och allt från anarkister till djupt konservativa. Och i de existentiella samtalsgrupperna följer vi filosofen Sören Kierkegaards råd:
Pröva det du hör och läser mot dina egna tankar och ditt eget liv.

Ju mer olika deltagarna tänker, desto roligare har de.

UTBILDNINGENS INNEHÅLL
Under utbildningen kommer du få en grundläggande orientering  i existentiell filosofi, existentiella frågor och fenomenologisk samtalsmetodik med inriktning på grupper. Du kommer också fördjupa dina kunskaper i att leda grupper och i gruppdynamik. Vi arbetar både teoretiskt och praktiskt med den metod som du får inblick i.
Under slutet av utbildningen kommer du att ha en  övningsgrupp i existentiella samtal, få handledning och pröva ytterligare metoder.
Som slutarbete skriver du en text där du själv utforskar ett ämne som föreberedelse till ett existentiellt samtal. Självklart får du hjälp med lämplig litteratur.

Ur innehållet:
• Filosofins historia, introduktion.
• Existentiell filosofi, introduktion.
• Existentiella frågor, filosofisk fördjupning.
• Att leda existentiella samtalsgrupper.
• Fenomenologisk samtalsmetodik för grupper.
• Praktik.
• Litteraturstudier.

NÄR, VAR OCH HUR KAN MAN HA EN EXISTENTIELL SAMTALSGRUPP
Existentiella samtalsgrupper kan både genomföras i privat och offentlig regi – på arbetsplatser, skolor, vård och omsorg, bildningsförbund, bibliotek. Den grundpedagogik och det grundmaterial som du kommer att få tillgång till på utbildningen kan anpassas efter olika förhållanden.

HUR GÅR ETT EXISTENTIELLT SAMTAL TILL
Det finns många olika sätt att genomföra ett existentiellt samtal men oftast samlas vi kring ett tema. Det kan handla om sådant som frihet, kärlek, döden, relationer, ansvar. Först utforskar vi vad vi tänker och tror. Sedan försöker vi vidga vår syn på temat, låter oss inspireras av vad filosofer sagt och tänkt genom tiderna och kommer ofta därifrån med mycket att fundera över. 

FAKTA
OMFATTNING
9 heldagar 9–16 + tre träffar på ca 2 timmar med den egna övningsgruppen.
En skrivuppgift.

VAR
TALAOMLIVET Rödabergen
Rödabergsgatan 3, 113 33 Stockholm

NÄR
VÅREN | HÖSTEN 2021
Coronauppdatering
Gruppen är medvetet liten (sex deltagare) för att minimera riskerna. Med start i april hoppas jag att det är möjligt för oss att träffas irl. Antingen i Rödabergen, eller i ännu större lokaler som jag har tillgång till.
Om coronaläget fortfarande är mycket ansträngt genomför vi de första två dagarna digitalt via Zoom för att i maj och juni träffas irl.
Jag har också lagt kursen så att ni kan dra igång era egna grupper i början av september då det säkert finns tillräckligt många som är vaccinerade för att ni ska kunna få igång en grupp.
På grund av detta har jag lagt till en dag i augusti för att göra en kort repetition och förberedelser inför grupperna.


DATUM
Teori och övning på den egna gruppen
8-9 april 9-16
6-7 maj 9-16
10-11 juni 9-1 6

FRI-metoden och planering inför övningsgrupperna
27 augusti 9-16
Sofia Wrangsjö, filosofisk praktiker kommer och visar sin egen metod FRI-metoden.

Dags att starta övningsgrupp
Under hösten har du en övningsgrupp med start september 2021. Ni ska täffas minst tre gånger.

Handledning och existentiell fördjupning
24 september 9-16. Handledning och existentiell fördjupning

Avslutning på Moderna museet där vi filosoferar till konst
En dag i oktober 9-16.
Vi avslutar kursen på Moderna museet där vi filosoferar med hjälp av konst med konstpedagog Adam Wallenberg. Vi kan inte boka datum förrän i augusti.

ANTAL DELTAGARE
Max 6 (på grund av coronan).

FÖRKUNSKAPER
Du som söker ska vara utbildad i eller ha yrkeserfarenhet av samtal.

KOSTNAD
24 000 kr + moms.
Faktura i samband med kursstart.
(Fakturan går att dela i två.)

ANMÄLAN
Anmälan senast 1 april 2020. Först till kvarn.
Här kan du anmäla dig:
Ange TOL | grupp vt21.

INFO
Hör gärna av dig om du vill veta mer.
Ann Lagerström,
070 5562556,
info@talaomlivet.nu

KURSLEDARE

Ann Lagerström
Existentiell samtalsledare, ledarskapskonsult, fil. mag och skapat metoden TALAOMLIVET.

FÖRELÄSARE

Adam Wallenberg
Konstpedagog, filosofisk praktiker, konstnär.
Sofia Wrangsjö
filosofisk praktiker, formgivare, fil. kand. filosofi.

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.

Fler berättelser
TALAOMLIVET | ledare
– existentiella samtal för dig som vill utveckla ditt ledarskap
irl eller Zoom