TALAOMLIVET | grupper
Utbilda dig till existentiell samtalsledare
Start 18 januari 2021

SNABBFAKTA
VAD
Utbildning till existentiell samtalsledare.
NÄR
Start 18 januari 2021.
OMFATTNING
8 heldagar + övningsgrupp vid tre tillfällen.
HUR
Förhoppningsvis irl. Reservplan – teori på zoom för att senare under våren kunna genomföra de gemensamma samtalen och övningsgrupperna irl.
VAR
Rödabergen, Rödabergsgatan 3s, 113 333 Stockholm
KOSTNAD
24 000 kr + moms.

Vad är det att vara människa?
Vad är meningen?
Och hur kan vi tala om döden?
Det finns många existentiella frågor, men ont om möjligheter att tala om dem. Det här är en vidareutbildning för dig som vill leda existentiella samtalsgrupper i egen regi, offentliga miljöer eller på din arbetsplats.

En existentiell samtalsgrupp är ett metod där deltagarna tillsammans utforskar existentiella frågor med inspiration av existentiell filosofi. Ämnena kan vara förutbestämda, eller väljas av gruppen. Metoden är utforskande och öppen, deltagarna söker inte efter ett enhetligt svar utan prövar många olika sätt att se, många sätt att tänka, utan något krav på att komma överens. De tänker själva tillsammans med andra och kommer därifrån med en bredare syn på vad det är att leva som människa.

Som samtalsledare hjälper du gruppen att hitta öppenhet inför livsfrågorna och ett sätt att samtala med djup respekt för vars och ens utforskande. Och så inspirerar de med hjälp av exempel från filosofin.

Den existentiella filosofin är en bra utgångspunkt för den här formen av samtal. Både därför att det är den gren av filosofin som specialiserat sig på frågan om människans existens och för att filosoferna är så uppfriskande oense. Här finns ateister och mystiker och allt från anarkister till djupt konservativa. Och i de existentiella samtalsgrupperna följer vi filosofen Sören Kierkegaards råd:
Pröva det du hör och läser mot dina egna tankar och ditt eget liv.

Ju mer olika deltagarna tänker, desto roligare har de.

UTBILDNINGENS INNEHÅLL
Under utbildningen kommer du få en grundläggande orientering  i existentiell filosofi, existentiella frågor och fenomenologisk samtalsmetodik med inriktning på grupper. Du kommer också fördjupa dina kunskaper i att leda grupper och i gruppdynamik. Vi arbetar både teoretiskt och praktiskt med den metod som du får inblick i.
Under slutet av utbildningen kommer du att ha en  övningsgrupp i existentiella samtal, få handledning och pröva ytterligare metoder.
Som slutarbete skriver du en text där du själv utforskar ett ämne som föreberedelse till ett existentiellt samtal. Självklart får du hjälp med lämplig litteratur.

Ur innehållet:
• Filosofins historia, introduktion.
• Existentiell filosofi, introduktion.
• Existentiella frågor, filosofisk fördjupning.
• Att leda existentiella samtalsgrupper.
• Fenomenologisk samtalsmetodik för grupper.
• Praktik.
• Litteraturstudier.

NÄR, VAR OCH HUR KAN MAN HA EN EXISTENTIELL SAMTALSGRUPP
Existentiella samtalsgrupper kan både genomföras i privat och offentlig regi – på arbetsplatser, skolor, vård och omsorg, bildningsförbund, bibliotek. Den grundpedagogik och det grundmaterial som du kommer att få tillgång till på utbildningen kan anpassas efter olika förhållanden.

HUR GÅR ETT EXISTENTIELLT SAMTAL TILL
Det finns många olika sätt att genomföra ett existentiellt samtal men oftast samlas vi kring ett tema. Det kan handla om sådant som frihet, kärlek, döden, relationer, ansvar. Först utforskar vi vad vi tänker och tror. Sedan försöker vi vidga vår syn på temat, låter oss inspireras av vad filosofer sagt och tänkt genom tiderna och kommer ofta därifrån med mycket att fundera över. 

FAKTA
OMFATTNING
8 heldagar 9–16 + tre träffar på ca 2 timmar med den egna övningsgruppen.
En skrivuppgift.

VAR
TALAOMLIVET Rödabergen
Rödabergsgatan 3, 113 33 Stockholm

NÄR
VÅREN 2021
Coronauppdatering
Gruppen är medvetet liten för att minimera riskerna. Med start i januari hoppas jag att det är möjligt för oss att träffas irl. Antingen i Rödabergen, eller i ännu större lokaler som jag har tillgång till. Om coronaläget fortfarande är mycket ansträngt är det möjligt att skjuta på kursen en månad till nästa kurstillfälle och därmed förlänga den under våren. Eller genomföra de teoretiska passen digitalt via Zoom för att senare under våren träffas och filosofera tillsammans innan ni har era övningsgrupper.

DATUM
18-19 januari 9-16
15-16 februari 9-16
8-9 mars 9-16

Dags att starta övningsgrupp
Under våren har du en övningsgrupp med start januari 2021. Ni ska täffas minst tre gånger.


29 mars 9-16. Handledning och existentiell fördjupning
En dag i april 9-16. Vi avslutar kursen på Moderna museet där vi filosoferar med hjälp av konst med konstpedagog Adam Wallenberg. Det går inte att boka datumet ännu.)

.
ANTAL DELTAGARE
Max 6 (på grund av coronan).

FÖRKUNSKAPER
Du som söker ska vara utbildad i eller ha yrkeserfarenhet av samtal.

KOSTNAD

24 000 kr + moms.
Faktura i samband med kursstart.
(Fakturan går att dela i två.)

ANMÄLAN
Anmälan senast 10 januari 2020. Först till kvarn.
Här kan du anmäla dig:
Ange TOL | grupp vt21.

INFO
Hör gärna av dig om du vill veta mer.
Ann Lagerström,
070 5562556,
info@talaomlivet.nu

KURSLEDARE

ANN LAGERSTRÖM
Existentiell samtalsledare, senior ledarskapskonsult, författare, fil. mag. i praktisk kunskap.

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.

Fler berättelser
ZOOMTIPS