TALAOMLIVET | grupper
Utbilda dig till existentiell samtalsledare
Kursstart 6 september 2021

Vad är det att vara människa? 
Vad är meningen? 
Och hur kan vi tala om döden? 
Det finns många existentiella frågor, men ont om möjligheter att tala om dem. Det här är en vidareutbildning för dig som vill leda existentiella samtalsgrupper i egen regi, offentliga miljöer eller på din arbetsplats.

En existentiell samtalsgrupp är ett metod där deltagarna tillsammans utforskar existentiella frågor med inspiration av existentiell filosofi. Ämnena kan vara förutbestämda, eller väljas av gruppen. Metoden är utforskande och öppen, deltagarna söker inte efter ett enhetligt svar utan prövar många olika sätt att se, många sätt att tänka, utan något krav på att komma överens. De tänker själva tillsammans med andra och kommer därifrån med en bredare syn på vad det är att leva som människa.
Som samtalsledare hjälper du gruppen att hitta öppenhet inför livsfrågorna och ett sätt att samtala med djup respekt för vars och ens utforskande. Och så inspirerar de med hjälp av exempel från filosofin.

Den existentiella filosofin är en bra utgångspunkt för den här formen av samtal. Både därför att det är den gren av filosofin som specialiserat sig på frågan om människans existens och för att filosoferna är så uppfriskande oense. Här finns ateister och mystiker och allt från anarkister till djupt konservativa. Och i de existentiella samtalsgrupperna följer vi filosofen Sören Kierkegaards råd: 
Pröva det du hör och läser mot dina egna tankar och ditt eget liv.

Ju mer olika deltagarna tänker, 
desto roligare har de.

UTBILDNINGENS INNEHÅLL
Under utbildningen kommer du få en grundläggande orientering  i existentiell filosofi, existentiella frågor och fenomenologisk samtalsmetodik med inriktning på grupper. Du kommer också fördjupa dina kunskaper i att leda grupper och i gruppdynamik. Vi arbetar både teoretiskt och praktiskt med den metod som du får inblick i.

Under slutet av utbildningen kommer du att ha en  övningsgrupp i existentiella samtal, få handledning  och pröva ytterligare metoder.
Som slutarbete skriver du en text där du själv utforskar ett ämne som föreberedelse till ett existentiellt samtal. Självklart får du hjälp med lämplig litteratur.

Ur innehållet:
• Filosofins historia, introduktion.
• Existentiell filosofi, introduktion.
• Existentiella frågor, filosofisk fördjupning.
• Att leda existentiella samtalsgrupper.
• Fenomenologisk samtalsmetodik för grupper.
• Praktik.
• Litteraturstudier.

NÄR, VAR OCH HUR KAN MAN HA EN EXISTENTIELL SAMTALSGRUPP
Existentiella samtalsgrupper kan både genomföras i privat och offentlig regi – på arbetsplatser, skolor, vård och omsorg, bildningsförbund, bibliotek. Den grundpedagogik och det grundmaterial som du kommer att få tillgång till på utbildningen kan anpassas efter olika förhållanden.

HUR GÅR ETT EXISTENTIELLT SAMTAL TILL
Det finns många olika sätt att genomföra ett existentiellt samtal men oftast samlas vi kring ett tema. Det kan handla om sådant som frihet, kärlek, döden, relationer, ansvar. Först utforskar vi vad vi tänker och tror. Sedan försöker vi vidga vår syn på temat, låter oss inspireras av vad filosofer sagt och tänkt genom tiderna och kommer ofta därifrån med mycket att fundera över. 

FAKTA
OMFATTNING
8 heldagar 9–16 + minst tre träffar på ca 2 timmar med den egna övningsgruppen.
En skrivuppgift.

VAR
TALAOMLIVET i Rödabergen
Rödabergsgatan 3, 113 33 Stockholm
Ingång direkt från gatan. Det står why! på dörren.

NÄR
HÖSTEN 2021
Coronauppdatering
Gruppen är medvetet liten (sex deltagare) för att minimera riskerna. Med start i september räknar jag med att vi alla fått vaccin och att vi därför kan träffas irl. Antingen i Rödabergen, eller i en ännu större lokal som jag har tillgång till. 

Jag har också lagt kursen så att ni har tiden 3 november till 15 januari på er att ha era grupper

DATUM
6-7 september 9-16
4-5 oktober 9-16 
1-2 november 9-1 6

Övningsgrupperna startar

29 november 9-16
Handledning och metodutveckling

Övningsgrupperna fortsätter

Omkring den 20 januari 9-16
Avslutning på Moderna museet: Konst och filosofi med Adam Wallenberg
Datumet måste synkas med Moderna museet och kan därför flyttas.

ANTAL DELTAGARE
 Max 6 (på grund av coronan).

FÖRKUNSKAPER
Du som söker ska vara utbildad i eller ha yrkeserfarenhet av att hålla i samtal.

KOSTNAD
24 000 kr + moms.
Faktura i samband med kursstart.
(Fakturan går att dela i två.)

ANMÄLAN
Anmälan senast 15 augusti 2021.

Här kan du anmäla dig: 

INFO
Hör gärna av dig om du vill veta mer.
Ann Lagerström,
070 5562556,
info@talaomlivet.nu

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.

Fler berättelser
EXISTENTIELLA LÄNKAR